KOLOFON

Vsebina spletne strani se osvežuje dinamično.

Datum objave spletnega mesta: OKTOBER 2020
Naročnik in priprava gradiva: KARAMBA d.o.o.

Izvajalec: Jernej Letonja s.p., marketing in programiranje.
Fotografije: KARAMBA d.o.o., www.unuk.si

PRAVNO OBVESTILO

Spletna stran www.cantante.net vsebuje informacije za splošne informativne in reklamne namene. Vsebina teh spletnih strani je last podjetja KARAMBA d.o.o. ter tako avtorskopravno zaščitena. Prepovedano je kakršnokoli reproduciranje, prikazovanje, razmnoževanje ipd. vsebine teh spletnih strani. Niti KARAMBA d.o.o. niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, v nobenem primeru ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala iz ali bi bila v zvezi z obstojem oz. delovanjem teh spletnih strani ter informacijami, objavljenimi na njih. KARAMBA d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe teh spletnih strani.

Te spletne strani nudijo tudi povezave s spletnimi stranmi tretjih oseb in/ali vsebujejo informacije o tretjih osebah. Za vsebino in delovanje teh spletnih strani podjetje KARAMBA d.o.o. ne odgovarja.